Stel een team samen van drie tot vijf taalbollebozen en schrijf je in

Of spreek je taalleerkracht aan en kom met de hele klas naar het evenement

Wanneer?

in april 2022

ontvangst vanaf 12.30 uur, start om 13.00 uur stipt

einde voorzien om 16.00 uur

Tijdens de pauze kan je rekenen op een hapje en drankje.

Waar?

Je kiest zelf waar je wil deelnemen:

Campus Diepenbeek of campus Proximus

languagelab@ucll.be

Routeberekening (campus Diepenbeek)
Routeberekening (campus Proximus)

Informatie voor leerkrachten

Ben je taalleerkracht of mee verantwoordelijk voor de studiekeuze van je leerlingen?

Gedurende het evenement is er een informatiestand rond talen studeren aan de UC Leuven-Limburg.
Je kunt er doorlopend terecht voor informatie uit eerste hand over afstudeerrichtingen en studiebegeleiding of voor het inkijken van cursussen en handboeken.

Wedstrijdreglement

Het talenevenement Language Lab wordt georganiseerd door UC Leuven Limburg, programma Management.

Het evenement staat open voor alle laatstejaarsleerlingen ASO en TSO van het secundair onderwijs in Limburg en Vlaams Brabant en vindt plaats in de gebouwen van UC Leuven Limburg, campus Diepenbeek en campus Proximus.

De leerlingen kunnen zich online inschrijven via de website www.language-lab.be in groepjes van drie tot vijf leerlingen. Deze inschrijvingen worden afgesloten op op een welbepaalde datum (zie landingspagina) of eerder, als het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.

De eerste ronde van de wedstrijd wordt in team gespeeld (zoals de groepen zijn ingeschreven).  Een team bestaat uit 3-5 leerlingen van dezelfde school. Er kunnen maximaal 5 groepen deelnemen per school.
Het team met de meeste punten op het einde van de teamronde wint de teamprijs. In geval van gelijke stand telt de schiftingsvraag. Als ook daar het antwoord gelijk op is, dan telt de score op de laatste ronde.

Tijdens deze eerste ronde is het gebruik van smartphones of andere elektronische hulpmiddelen verboden voor elk van de teamleden.

Vervolgens kunnen alle deelnemers individueel deelnemen aan de eindronde.  De beste individuele deelnemer wint een prijs, in de vorm van een reischeque goed voor een citytrip.  Ook de 2e en 3e plaats in de eindronde worden beloond met een prijs. Hier geldt eveneens een schiftingsvraag als de ronde eindigt op een gelijke score.

De hogeschool bepaalt de beoordelingscriteria van de taalwedstrijd, duidt een jury aan die de kandidaten soeverein beoordeelt en treedt onder geen beding mondeling of schriftelijk in discussie over de selectie en de resultaten van de kandidaten.

Deelname aan Language Lab houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. De beslissingen van de organisator over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, zijn bindend. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- of zetfouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. De organisatie kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook.

Alle vragen in verband met dit reglement kunnen gericht worden aan Miche Broekmans, Management Limburg,  UC Leuven Limburg, programma Management, Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw B, bus 2, 3590 Diepenbeek.

                                                                                     

Comments